Info om Till Start

Till Start är en breddsatsning som i första hand vänder sig till B-tränare och ponnytränare. Kursen löper över hela året med en eller flera fysiska träffar på hemmabanan och digitala möten varje månad. Varje bana har Till Start som en kurs på sin travskola. Där hittar du datum för de fysiska träffarna.


I Till Start får du som deltagare:

  • En mötesplats och möjlighet att skapa ett personligt nätverk
  • En digital stallbacke
  • Tillgång till experter
  • Individuella råd och coachning
  • Tillgång till travbanan och gästboxar under träffarna

Utöver fysiska träffar ingår 10 digitala träffar via Teams med olika gäster och föreläsare. 

För uppdaterad och senaste infon om Till Start - läs här.

Coachträffar – så funkar det

De fysiska coachträffarna är en stor del av Till Start. Coacherna Per K Eriksson och Bo Milton möter deltagarna i gäststallarna på respektive bana. Deltagarna får veckan före träffen information om vilken tid de ska ha sin häst selad och klar och med vilken nummerbricka. Brickorna delas ut i gäststallet.

Ekipagen kör sedan sina träningsjobb individuellt på banan medan coacherna noterar vad de ser. Därefter ger coacherna råd och tips till varje deltagare individuellt.

Mellan träffarna har deltagarna möjlighet att kommunicera individuella frågor med coacherna via mejl eller sms. Under vissa av de digitala mötena finns det möjlighet att ställa frågor av allmänintresse till Bosse och Pelle.

För datum och länkar till anmälan - håll koll på den här sidan som uppdateras löpande med information om datum, föreläsare, ämnen mm!

Här på Vi är Sporten har vi intervjuat deltagare, coacher och projektledaren för Till Start. Läs intervjuerna om du är nyfiken på att veta mer hur Till Start kan hjälpa just dig!

Intervjuer med deltagare
Anna
Li
Carina
Maria

Intervjuer med coacher
Bosse
Pelle

Intervju med projektledare
Annette