Med hästen i centrum – det är travsportens ledstjärna och något som lyser igenom i allt som görs och i alla samtal och beslut som tas inom sporten.

Travarhälsan är ett viktigt led i hästvälfärdsarbetet. Det är ett djuromsorgsprogram som syftar till att öka kunskap och medvetenhet om hästen och när den är i skick att träna och tävla. Det bygger på att den som är aktiv själv kontrollerar hästen enligt en checklista, så kallad egenkontroll. Detta ger möjlighet att samla in övergripande statistik såväl som att hålla koll på den enskilda hästen. Tillsammans med alla regler kring drivningar och doping, bestämmelser över utrustning samt ramverken kring smittskydd finns det därmed goda förutsättningar för att skydda travsportens viktigaste deltagare.

Arbetet med att värna om hästarnas välbefinnande, utvecklar vi ständigt genom bestämmelser och regler såväl som forskning i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Stiftelsen Hästforskning.

Varje år genomförs otaliga kontroller ute i stall och på tävlingar, ibland även med världens första dopinghund, Lykke, som hjälper till att hålla rent i sporten.

I filmerna och intervjuerna här på sajten kan du bekanta dig med några av de yrken som dagligen jobbar med hästvälfärden, veterinärer och hästrehab. Men, för välfärden finns även en rad andra yrken att ägna sig åt, hovslagare, hästmassör med mera.

På travsportens riksanläggning Wången finns både gymnasieutbildningar såväl som Folkhögskola och Hippologutbildning på Universitetet. Läs mer på Wångens sajt här!

Svensk Travsports Youtube-kanal finns utbildningsmaterial och mer info om Travarhälsan. Spana in det!

Läs mer om några som jobbar med våra hästars välfärd

{{ promotion.header }}

{{ promotion.introduction }}

Läs mer