Avelschefen om avelsvärderingar

Varje år genomförs två avelsvärderingar av varmblodiga hingstar i Sverige. Dessutom avelsvärderas kallbloden en gång i Sverige och en gång i Norge varje år. När detta skrivs har årets första varmblodiga avelsvärdering just genomförts och resultaten och de offentliga omdömena har publicerats. Vi har pratat med Christina Olsson, Avelschef på Svensk Travsport, om avelsvärderingens roll.


Varför ska man avelsvärdera sin hingst?
- Det huvudsakliga syftet med de varmblodiga avelsvärderingarna är att ge en bra konsumentupplysning till stoägarna i deras val av avelshingstar. Avelsvärderingen utgör dessutom en kontroll av att hingstar med ärftliga defekter inte används i aveln. Sättet att avelsvärdera och de poäng hingstarna får i de olika bedömningsgrupperna är grundat på genetiska analyser. Det är alltså inget eget påhitt som saknar grund utan det är forskare som beräknar arvbarheter. Det vill säga hur mycket olika egenskaper går i arv som är grunden till modellen. Utvecklingen av travprestationerna analyseras årligen och svensk varmblodstravare har det största bevisade avelsframsteget i hästvärlden med i medeltal 0,1 sek snabbare i varje årskull som föds.

Och vilka är det som sätter resultatet?
- Avelsvärderingsnämnden är de som bedömer och skattar hingstarnas avelsvärde. Nämndens sammansättning är liksom förfarandet/tillvägagångssättet utförligt reglerat i Avels- och registreringsreglementet. Nämnden ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter varav minst en ledamot och en suppleant ska vara veterinär. De övriga ledamöterna ska vara sakkunniga i avel och genetik. Svensk Travsports styrelse beslutar om vilka som ingår i avelsvärderingsnämnden.

Hur kan man som sto-ägare tolka resultaten på en avelsvärderad hingst?
- Hingstarna beskrivs noga med mått, exteriöra beskrivningar, beteende, hälsostatus, röntgen, avelsindex, inavelsgrad samt härstamning och prestationer. Allt är sen offentligt som information till stoägarna.
Man kan hitta alla resultat och även avkommestatistik för hingstar som verkar i aveln både på travsport.se samt Breedly.com.

Finns det något digitalt hjälpmedel?
- På Breedly.com finns även möjligheter att göra sk testparningar samt mycket annan information. Här finns även bilder och på senare år även filmer på hingstarna och från avelsvärderingarna.

Ser systemet likadant ut i hela trav-världen?
- Många länder har någon form av avelsvärdering av hingstar, dock varierar utformningen. I de nordiska länderna är grundprinciperna lika.

Du måste varit på många avelsvärderingar? Är det någon du minns lite extra?
- Ja, och jag har många härliga minnen. Det är en stor förmån som avelsintresserad att se och ”möta” fantastiska hingstar. Ofta har man skapat sig en uppfattning av hingstarna när man sett de tävla och ibland kan hästen i en annan miljö ge en delvis annan uppfattning mycket på grund av ”hästpersonligheten”. Ingen nämnd och ingen glömd, jag kommer ihåg både de fantastiska stjärnorna som jag är glad över att få se och ”träffa” men även några mindre framgångsrika hjärtehästar för sina ägare.

Tack Christina!

Solvalla Podcast intervjuade Christina Olsson tidigare i år - det avsnittet hittar du här.

Film om uppfödare

Läs mer!
Breedly.com
Om avelsvärderingar