Hästen i centrum – regionkontrollant

Svensk Travsport står för ett omfattande arbete när det gäller att säkra en god djurvälfärd för landets travhästar. Mette Pökelmann jobbar som regionkontrollant och är regelbundet ute på kontroller hos landets tränare.
– Jag upplever att mitt jobb är en viktig del i djurvälfärdsarbetet i travsporten, säger hon.


Svensk Travsports regionkontrollanter jobbar över hela Sverige och gör besök hemma hos både A och B-licenserade tränare. Vid ett besök hemma hos en tränare kontrolleras allt i från stallmiljö och hästars utfodringsrutiner till hur eventuella mediciner förvaras. Allt för att säkra en god djurvälfärd. En av de som gör dessa kontroller är Mette Pökelmann.
– Som regionkontrollant är man del av kontrollapparaten för Travarhälsan som är Svensk Travsports djuromsorgsprogram. Travarhälsan omfattar regionkontroller där samtliga av landets tränare får besök av en kontrollant hemma på sin gård, men omfattar också stallbackskontroller vilket tränarna stöter på oftare då det görs på ett urval av hästar under varje tävlingsdag. Vi är inte så många regionkontrollanter men vi täcker hela Sverige och strävar efter att ge alla en likvärdig bedömning, vilket är väldigt viktigt för oss.

Mette Pökelmann har jobbat som regionkontrollant sedan 2017 och har en bakgrund i flera andra roller inom sporten.
– Jag är travhippolog i grunden och har studerat vidare på universitet, både inom husdjursvetenskap och djurvälfärd. Vi är inte så många regionkontrollanter men vi täcker hela Sverige och Svensk Travsport har utbildat oss för att kunna ha den här tjänsten. Jag har även jobbat som lärare på Hippologprogrammet och på travbana, så jag har sett sporten ur många perspektiv. Framför allt är det min universitetsutbildning och min erfarenhet från att jag har sett väldigt mycket olika hästar som varit viktigt för att jag ska kunna bedöma djurvälfärd.

Vid ett besök kontrolleras en rad punkter på den aktuella gården. När brister hittas är det djurhållarens ansvar att åtgärda dessa. När det senast måste ske beror på hur allvarligt det bedöms vara, och sedan följs det upp med ett nytt besök. Djurhållaren kan även skicka in bilder för att visa att en förbättring har skett. Djurhållaren har alltid ett stort eget ansvar i sin djurhållning.
– Vi kontrollerar bland annat på stallmiljön, utrustningen, tillsynen och skötseln, men också smittskyddet och givetvis kontrolleras själva hästarna. Vi tittar även på hagar och eventuella ligghallar. Vi kontroller att hästarna har pass och tittar även på behandlingsjournaler. Om hästarna är behandlade på något vis ska allt skrivas in i en behandlingsjournal. Om man har fått mediciner utskrivet till sin häst ska de inte förvaras i stallet utan de ska vara inlåsta i ett medicinskåp under behandlingstiden, vilket vi också vill se. 

Att få besök av en kontrollant hemma på sin gård kan upplevas som en speciell situation. Något som regionkontrollanterna behöver ta hänsyn till när de kommer hem till tränarna.
– Vi försöker förhindra skaderisker, vara rådgivande och komma med tips för hästhållningen. Det är en situation där man kan känna sig väldigt kontrollerad och behöver vi vara medvetna om, hur viktigt bemötandet är. Mottagandet är dock väldigt ofta gott och många är stolta över att få visa upp sin djurhållning.

När kontrollerna görs utgår man både från sportens egna regler och svensk djurskyddslagstiftning, beroende på vad som kontrolleras, vilket gör att Mette Pökelmann måste vara inläst på båda delarna. Den stora uppsidan med yrket är enligt henne alla möten med olika människor och hästar, och det som arbetet syftar till, att säkerställa en god djurvälfärd för alla travhästar.
– Jag upplever att mitt jobb är en viktig del i djurvälfärdsarbetet som Svensk Travsport gör. Jag behöver kunna rådge personer på ett klokt och bra sätt så att det ger önskad effekt för hästarnas välfärd. Jag vill att alla ska få en rättvis och likriktad bedömning. Det är grundbulten för alltihopa. Jag uppskattar att få se mycket hästar och träffa många olika människor, och det känns som att många jag möter tycker att det är viktigt med de kontroller vi gör. Både för hästarna och för sporten i stort. 

Fem tips för en god hästvälfärd: 

  1. Låt din häst gå i hage tillsammans med andra hästar varje dag.Hästen är ett flock och flyktdjur som känner trygghet av närheten till andra hästar. Social kontakt med andra hästar genom att se, känna lukten av och ha fysisk kontakt ger hästen möjlighet att utföra beteenden som främjar djurvälfärden. 
  2. Ge hästen grovfoder och vatten av god kvalitet.Hästen är en gräsätare och matsmältningen är gjord för att äta grovfoder under stora delar av dygnet. Erbjud hästen ett grovfoder i lagom mängd för att hålla ett sunt hull och se till att hästen har tillgång till rent vatten. 
  3. Visitera din häst och var uppmärksam på förändringar.Genom att dagligen kontrollera din hästs välmående ger dig goda möjligheter att agera i tid om du upptäcker förändringar. Om hästen visar tecken på skada eller sjukdom behöver du kontakta en veterinär.  
  4. Hästens måste vara redo för träning.Träning ska alltid ske enligt hästens fysiska förutsättningar och psykisk mognad för uppgiften. Unga hästar behöver tid att vänja sig med både utrustningen, miljön och uppgiften för att undvika situationer där träningen gått fram för fort.  
  5. Sök kunskap via trovärdiga källor.Traditioner och gamla sanningar är inte alltid korrekta. Kunskap om hästens naturliga beteenden och kännedom om lagstiftningen är viktigt i all hästhållning. Det pågår också spännande hästforskning där du kan ta del av resultaten för att lära dig mer.